Alta nou soci

Formulari per sol.licitar Inscripció com a soci de l’Agrupació Fotogràfica de Salt

  DADES PERSONALS

  DADES BANCARIES

  Autoritzo a l’Associació Fotografica de Salt, d’ara en endavant AFSALT, que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest document, d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i de la Directiva 46/95 de la Unió Europea, limitant aquesta autorització al compliment dels fins relacionats amb les funcions legítimes del cessionari dins l’àmbit institucional, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions alienes, com també la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns i necessaris per a l’eficaç desenvolupament i compliment de la normativa vigent.

  Les dades recaptades per AFSALT podran ser tractades i emmagatzemades a Espanya o qualsevol altre país on tingui instal·lacions informàtiques. De la mateixa manera, podrà dur a terme transferències internacionals de dades a països no membres de la UE, sense perjudici del que disposi la Llei. AFSALT declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

  També autoritzo a AFSALT, a poder publicar imatges i/o vídeos a on surti jo i/o meu fill/a o tutorand/a. Aquest material no te cap més intenció que la de publicitar les activitats que tinguin lloc en l’associació en que hagueu participat. Aquest dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.

  Mitjançant l’acceptació d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a l’Agrupació Fotogràfica de Salt a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.


  Uso de cookies

  Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

  Aviso de cookies