Normativa

Normativa General

Poden formar part de l’Associació les persones físiques. També poden formar part de l´Associació totes aquelles entitats públiques o privades que ho desitgin i que actuaran a través del seu representant nomenat a tal efecte.

Les persones o entitats que vulguin adquirir la condició de soci hauran de presentar una sol·licitud a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc, comunicant la decisió al sol·licitant, que la podrà recórrer davant l’Assemblea General. La Junta Directiva comunicarà a l’Assemblea General més immediata les seves decisions referides a les sol·licituds acceptades o rebutjades.

Són drets dels socis

– L’assistència i participació a l’Assemblea General d’associats.
– Intervenir en la vida i activitats de l’Associació.

Són deures dels socis

– Comprometre’s i cooperar amb les finalitats de l’Associació.
– Contribuir amb el pagament puntual de les quotes.
– Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació, i la resta d’obligacions que en resultin de les disposicions estatutàries.


Normativa Específica

Per tal d’assegurar el correcte funcionament dels recursos a disposició del soci, disposem de normativa especifica en l’ús del material i instal·lacions de l’associació:

– Normativa d’ús de l’estudi de Fotografia i el seu material
– Normativa d’ús del calibrador de pantalles


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies